Nasza misja

Tworzymy młodzieży warunki do rozwoju kompetencji, które są warunkiem wykorzystania posiadanego potencjału oraz przyszłych osiągnięć i szeroko rozumianych sukcesów. Rozwijamy kompetencje osobiste, społeczne i edukacyjne. Rozbudzamy i uświadamiamy uczestnikom naszych kursów ich talenty i uśpione możliwości. Ze skutecznymi metodami pracy w tym zakresie zapoznajemy rodziców i nauczycieli.

  • Uczymy pielęgnować marzenia, przekształcać je w cele i realizować.
  • Rozwijamy kreatywność i komunikatywność, umiejętność swobodnej ekspresji, obrony swoich racji i budowania współpracy.
  • Wzmacniamy źródła siły i skuteczności w działaniu – samokontrolę, pozytywne myślenie, odpowiedzialność, odporność i konstruktywne nawyki.
  • Angażujemy do dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną.
  • Uczymy technik zwiększających zdolności umysłowe.

To filary szerokiego spektrum osiągnięć w szkole i w przyszłości.


Żeby przygotować się do życia tak, by było wspaniałe – żeby rozwinąć i zaoferować kiedyś światu to, co w nas najlepsze – nie wystarczy sumienność i zdobywana w szkole i na uczelniach wiedza. Trzeba całego zestawu innych cech i kompetencji. A one nie powstają szybko, w wyniku decyzji. Wymagają systematycznego działania. Do życiowych zwycięstw, osiągnięć i spełnienia trzeba przygotowywać się od najmłodszych lat, bo rozwój warunkujących sukcesy zdolności, umiejętności i nawyków wymaga wytworzenia, umacniania, rozwijania i podtrzymywania niezliczonych obwodów połączeń nerwowych w mózgu. Systematyczne budowanie takiego wewnętrznego oprogramowania to najlepszy sposób poszukiwania własnej drogi i życia z pasją, a nie na pół gwizdka.

Naszą misją jest wspieranie młodzieży

w odkrywaniu swoich możliwości i rozwoju kompetencji,

które pomogą im przeżyć wspaniałe, udane życie.

 

Kompetencje, które rozwijamy:

  • umiejętność współpracy: otwartość, empatia, komunikatywność, asertywność, sztuka negocjowania współpracy, przewodzenie;
  • kreatywność: wyobraźnia, wolna ekspresja, pomysłowość, zaradność, nieszablonowe działanie, rozwiązywanie problemów;
  • sprawność umysłowa: pamięć, koncentracja, spostrzegawczość, logiczne myślenie;
  • skuteczność: świadomość swoich talentów, odpowiedzialność, odwaga, wytrwałość, pewność siebie, odporność, samokontrola, umiejętność stawiania celów i śledzenia postępów

Nasze działania dyktuje brak zgody na powszechne marnowanie ogromnego potencjału ludzkich możliwości. Zbyt wielu ludziom, często zdolnym i dobrze wykształconym, nie udaje się zaoferować światu tego, co w nich najlepsze. Zbyt wielu nie czerpie z życia radości i satysfakcji. Jednych męczy praca zawodowa, bo robią nie to, do czego zostali stworzeni. Innych pozbawiają sił różne niemożności w życiu rodzinnym i relacjach z otoczeniem. Jeszcze inni zadręczają się, tracą odwagę i siły, koncentrując się na własnych ograniczeniach. Wielu, pozornie szczęśliwych, całe życie spełnia cudze oczekiwania, nie dając sobie szansy by obdarzać innych zgodnie z własną charyzmą i talentem.

Zbyt często cudowne kiedyś dzieci stają się z czasem zwykłymi, zdesperowanymi ludźmi.
Działamy żeby uchronić przed tym młodzież, która trafi na nasze kursy.
Pomagamy naszym kursantom stawać się najlepszymi wersjami siebie.

Copyright Beat of Art