Przygotowujemy do wysokiego lotu

Tworzymy dzieciom i młodzieży warunki do rozwoju kompetencji, które są warunkiem wykorzystania posiadanego potencjału oraz przyszłych osiągnięć i udanego życia. Rozwijamy kompetencje osobiste, społeczne i edukacyjne. Rozbudzamy i uświadamiamy uczestnikom naszych kursów ich talenty i uśpione możliwości. Uczymy jak wychodzić poza ograniczenia sytuacji, wewnętrznych lęków i siły woli - jak osiągać wewnętrzny stan akceptacji, radości i spokoju, który uwalnia wewnętrzny potencjał. Ze skutecznymi metodami pracy w tym zakresie zapoznajemy rodziców i nauczycieli.

Zobacz więcej