Wykłady i warsztaty

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy trzy aktualnie realizowane tematy szkoleniowe. Na każdy z nich mamy w ofercie wykład z prezentacją multimedialną, mający na celu zapoznanie odbiorców z daną tematyką, jak również warsztat, w trakcie którego uczestnicy rozwijają konkretne umiejętności i wspólnie dostosowują proponowane praktyczne rozwiązania do swoich potrzeb i możliwości. Uczestnikami warsztatu są najczęściej wcześniejsi słuchacze wykładu na dany temat, ale nie jest to konieczne.

                    Temat nr 1:    Co – w świetle najnowszej wiedzy - sprzyja skutecznej nauce, a co ją utrudnia.

                    Temat nr 2:    Co – w świetle najnowszej wiedzy – przygotowuje dzieci i młodzież do przyszłych sukcesów i udanego życia,                                                       a co im nie sprzyja?

                    Temat nr 3:    Zastosowanie metod coachingu do wspierania ucznia w rozwoju i przezwyciężaniu trudności.

Poniżej znajdą Państwo informację o wykładach i warsztatach na każdym z ww. tematów.

_________________________________________________________________________________________________________________                      

Temat nr 3:    Zastosowanie metod coachingu do wspierania ucznia w rozwoju i przezwyciężaniu trudności.

 

Zapraszamy nauczycoeli wychowania fizycznego na szkolenie otwarte o charakterze warsztatowym:

COACHING W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Rodzaj

Data

Czas trwania

W godzinach:

Miejsce

Cena*

warsztat

     8-9 kwietnia

      16 godzin

 

   8:30 – 16:00

 

ARiK  ul. Smulikowskiego 4

Warszawa - Powiśle

260 zł

*Cena obejmuje: udział, materiały, płytę CD, zaświadczenie, oraz serwis kawowy i dwa obiady

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie nauczycieli wychowania fizycznego z wybranymi metodami pracy coacha, pomocnymi w zwiększaniu zaangażowania młodzieży i uzyskiwaniu lepszych wyników.

Zastosowanie tych metod pozwoli nauczycielom:

 • Zwiększyć motywację uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego
 • Inspirować młodzież do stawiania sobie celów rozwojowych w obszarze aktywności fizycznej i sportu
 • Skutecznie promować i wykorzystywać systematyczną aktywność fizyczną/sportową jako narzędzie pracy nad charakterem (zapewniając tym lepsze wyniki w przyszłości)
 • Tworzyć uczniom warunki do przezwyciężania przekonań blokujących ich potencjał
 • Rozwijać u uczniów:
  • motywację do ćwiczenia i poprawiania wyników
  • poczucie skuteczności i wewnętrzne umiejscowienie kontroli
  • wiarę w to, że każdy może się zmieniać i doskonalić (nastawienie na rozwój)
  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami i porażką
  • odporność na stres związany z oceną i presją zewnętrzną
  • świadomość ich potencjalnych możliwości
  • dążenie do doskonałości
 • Wdrażać uczniów do:
  • stawiania sobie celów rozwojowych
  • budowania nawyków sprzyjających zdrowiu, podnoszeniu kondycji i sprawności fizycznej
  • samodzielnego monitorowania czynionych postępów
 • Skutecznie wspierać uczniów utalentowanych w rozwoju i drodze do osiągnięć w ramach zajęć dodatkowych
 • Uwzględniać potrzeby uczniów związane z poszukiwaniem tożsamości, celu i sensu podejmowanych działań, budować podczas zajęć relację bardziej satysfakcjonującą zarówno nauczyciela jak i uczniów.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem oferty z programem kursu, skierowanej do dyrekcji szkoły, prosimy o kontakt mailowy w formularzu w zakładce KONTAKT lub na adres a.chwedorowicz@gmail.com do końca marca. Więcej informacji o kursie można uzyskać pod numerem tel. 501 016 193.

 __________________________________________________________________________________________________

Temat nr 1Co – w świetle najnowszej wiedzy - sprzyja skutecznej nauce, a co ją utrudnia.

Charakter i priorytety współczesnej szkoły sprawiają, że kadra nauczycielska koncentruje się na przekazywaniu wiedzy. Nauczyciel prezentuje informacje i umiejętności przewidziane programem, wspiera uczniów w ich przyswajaniu i egzekwuje opanowanie podstawy programowej w należytym stopniu. To rozległe i trudne zadanie, więc rzadko zostaje mu czas na zadanie sobie pytania o procesy i mechanizmy odpowiedzialne za sukcesy szkolne jednych uczniów, a porażki drugich. Szkoda. Bo wyniki bardzo licznych badań, wręcz całych programów badawczych, jednoznacznie wskazują czynniki sukcesów edukacyjnych, których raczej nie bierze się pod uwagę w szkole. Badacze proponują konkretne,  proste procedury zwiększające skuteczność uczenia się i nauczania. W wyniku ich stosowania, ulegają znacznej  poprawie wyniki uzyskiwane zarówno przez słabych, jak i „dobrych” uczniów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi odkryciami w tym zakresie i wykorzystywania tej wiedzy w swojej pracy. Oferujemy wykład z prezentacją multimedialną na temat czynników zwiększających skuteczność nauki i  technik zwiększających koncentrację, zapamiętywanie i przypominanie sobie przyswojonych treści:

JAK MOŻNA WPŁYWAĆ NA MOŻLIWOŚCI UMYSŁOWE UCZNIÓW I ICH SKUTECZNOŚĆ W PRZYSWAJANIU WIEDZY.
Wykład realizujemy dla gron pedagogicznych lub zainteresowanych rodziców w szkołach (na zamówienie). Realizację tematu jako wykład otwarty przewidujemy dopiero w październiku 2016 r.